Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

2697 52d1
Reposted fromrevalie revalie viaellijah ellijah
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viakarmacoma karmacoma
5671 10f2 500
Reposted fromsarazation sarazation viaaequitas aequitas
5491 11c6 500
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viaanorexianervosa anorexianervosa
3050 2d37
Reposted fromiamstrong iamstrong viadol-blathanna dol-blathanna
Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaamericano americano
1500 68e0 500
Ludzie mają potężną potrzebę, żeby czuć się lepszymi od innych. Nieważne, kim są, muszą mieć kogoś, kto byłby gorszy od nich.
— Olga Tokarczuk ‘Księgi Jakubowe’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice vialavelinier lavelinier

June 20 2015

6758 fa1b
5989 d67f 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
3596 67fa 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
4578 f9d2
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
9280 c058 500
2489 a436
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
2495 79ea
Reposted fromalternativestyle alternativestyle

June 18 2015

0966 1455
a więc jutro...
Jest rok 1989. W jakimś sklepie z zabawkami w Filadelfii młody Richard Linklater poznaje dziewczynę, Amy Lehrhaupt. Amy promienieje pozytywną energią, jest błyskotliwa i zabawna. Idą na długi nocny spacer, rozmawiają o kinie, nauce, żartują, flirtują. Trwa to od północy do szóstej rano. W pewnym momencie, zauroczony intymnością całego doświadczenia, Linklater oznajmia, że nakręci o tym kiedyś film. Zapewne mają z tego ubaw.

Sześć lat później powstaje "Przed wschodem słońca". Richard nigdy więcej nie widział się już z Amy, cicho liczy więc na to, że dziewczyna pojawi się na premierze filmu. Sztuka imituje życie, życie wchodzi w interakcję ze sztuką. Udaje się na specjalny pokaz do Filadelfii, wypatruje Amy również na seansie w Nowym Jorku. Nic. Dziewczyna niejako znowu inspiruje go, w kolejnym filmie, "Przed zachodem słońca", Jesse przylatuje do Paryża, żeby promować książkę opowiadającą o pamiętnej nocy w Wiedniu. Na spotkaniu z autorem pojawia się Celine, spełniając niezrealizowane marzenie reżysera, który nigdy nie otrzymał swojego spotkania po latach z Amy.

Kilka lat później, w roku 2010, odkrył dlaczego. 16 lat wcześniej, trzy miesiące przed pierwszym klapsem na planie "Przed wschodem słońca", dziewczyna zginęła w wypadku motocyklowym. Życie nie poczekało na sztukę.
— Kinofilia, 14.06.15
Reposted from1923 1923 viagemmy gemmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl